Duo Balance BV


 
 
 

Lactobacillus rhamnosus, GR-1®

  • 1980'de sağlıklı bir kadının üretrasından izole edildi
  • Birçok insanda ve in vitro çalışmada güvenli bulundu
  • Oral alımın ardından vajinayı kolonize ettiği
  • Bakteriyosin benzeri bileşikler ürettiği

Lactobacillus reuteri, RC-14®

  • 1985'te sağlıklı bir kadının vajinasından izole edildi
  • Birçok insanda ve in vitro çalışmada güvenli
  • Oral alımın ardından vajinayı kolonize özelliği
  • Hidrojen peroksit üretir(H2O2)
  • DuoBalanceBV Lactobacillus %50 Rhamnosus GR-1 + %50 Lactobacillus Reuteri RC-14
  • 14 Vcaps Plus kapsül 5 milyar cfu / 1 kapsül Günde 1 kapsul kullanılır.